A B C D E [F] G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Film
Films waren tot voor kort de noodzakelijke tussenstap, in het productieproces van drukplaten.

Een film werd vroeger vanuit een opzichtmodel belicht door een opname-camera (vergelijkbaar met het maken van een foto op een analoog fototoestel). Na het ontwikkelen, spoelen en fixeren van de belichte film (het latente beeld wordt omgezet naar een zichtbaar beeld), kon de film worden gebruikt om de drukplaat te belichten.

Dit belichten werd gedaan in een contactkast, waarin film en plaat op elkaar worden geperst middels een vacuüm, waarna lampen de plaat belichten.

Later werden films digitaal geproduceerd vanuit een “filmbelichter”: een soort grote laserprinter die het drukbeeld op de fillm belicht, en vervolgens in dezelfde doorgang ontwikkelt, spoelt en fixeert.

Tegenwoordig werkt bijna elke offset-drukker met een plaatbelichter: de plaat wordt direct vanuit de computer belicht (CTP: computer-to-plate), waarmee de tussenstap van de film volledig is weggevallen!
Het resultaat van het wegvallen van deze tussenstap, zijn kostenbesparing, tijdwinst én een scherpere ‘afdruk’, waardoor de kwaliteit van het uiteindelijke drukwerk ook verbeterd is.

Films worden in de zeefdruktechniek overigens nog steeds volop gebruikt. Er is inmiddels wel CTS-apparatuur (computer-to-screen) op de markt, echter is deze apparatuur (nog!) zéér kostbaar en dus nog niet voor elke zeefdrukker toegankelijk.

^

Fiat(-proef)
Het definitieve akkoord-voor-druk, dat een klant op een (kleur)proef, danwel tijdens een perscontrole op een drukvel, geeft.

De fiat-proef is de goedgekeurde (kleur)proef, welke door een drukker in het orderdossier bewaard wordt voor latere ‘bewijslast’ danwel hergebruik bij een herdruk.

^

Folder
Letterlijk: vouwers.

Feitelijk is ‘folder’ een verzamelnaam voor alle drukwerk dat in afgewerkte (gebruiks-)vorm gevouwen is.

Let op: een ONgevouwen drukwerk, danwel een gehecht, gebonden of anderszins afgewerkt drukwerk, valt dus NIET onder de noemer folder (alhoewel ‘folder’ te pas en te onpas gebruikt wordt).

^

Foudraal
Kartonnen omhulsel voor bijvoorbeeld een boek of gebonden magazines, vaak luxe afgewerkt.

^

FSC
Het FSC-keurmerk geeft aan het papier de zekerheid, dat de grondstoffen afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen.
Voor een gemiddelde papiersoort komt de pulp vaak uit drie of vier verschillende bronnen (bijvoorbeeld Zweden of Finland).

Volgens schattingen komt 25% van het hout en houtproducten dat door Finland op de markt wordt gebracht uit Rusland, waarvan de herkomst niet altijd bekend is. Een deel van de pulp kan ook uit Brazilië komen of uit Indonesië. Als inkoper van papier wilt u zeker weten dat die pulp niet afkomstig is uit een bos met hoge natuurwaarden (‘oerbos') of van een plantage waarvoor tropisch regenwoud heeft moeten wijken.

Het FSC-keurmerk geeft u en uw klant zekerheid over de herkomst van de grondstoffen in (onder anderen) uw papier.

Een drukkerij dit het FSC-keurmerk mag voeren (en dus FSC-gecertificeerd is), heeft dit in grote lijnen verkregen door het voeren van een gescheiden voorraadadministratie van het wel-FSC en het niet-0FSC papier dat in zijn magazijnen staat. Daarnaast is het papier dusdanig opgeslagen, dat het niet door elkaar kan raken.

Zie ook: PEFC

^

Volg ons op:

Carbon Neutral Website

Liessentstraat 11
5408 SB Volkel

Postbus 218
5400 AE Uden

Tel.: (0413) 25 32 25
Fax: (0413) 27 19 17