[A] B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Aanleghoek
De aanleghoek is een absoluut haakse hoek (90 graden) van een stapel papier.
Deze hoek, in drukkersjargon “de aanleg”, wordt reeds vanuit de papierfabriek aangegeven op de plano vellen. De hoek geeft feitelijk het nulpunt aan, van waaruit steeds opnieuw wordt gemeten bij het snijden, drukken en afwerken;

> Een snijder meet tijdens het snijden van een pak papier, elke snijmaat opnieuw vanuit de aanleg. Zo kan een afwijking in een ingestelde maat, niet dóórwerken in de maat van de volgende sneden.
> Een drukker voert het drukvel zodanig in, dat het papier als éérste met de aanleghoek de pers in gaat. Zo zal het drukwerk altijd op dezelfde wijze op het drukvel gepositioneerd worden.
> Een afwerker laat tijdens het vouwen, het vel papier als éérste met de aanleghoek tegen de “aanleg” van de machine lopen, zodat van daaruit altijd een constante maatvoering kan worden gerealiseerd.

^

Afsnede
Het gedeelte van het plano drukvel, dat na het drukken (cq. tijdens de afwerking) wordt afgesneden.

^

Afwerking
Het geheel van handelingen, die ná het drukken van een plano drukvel nog nodig zijn, om tot het eindproduct te komen.
Zie hiervoor o.a. ook brocheren, binden, bloklijmen, hechten, snijden, stansen, rillen, perforeren, etc.

^

Aanmaak(partij)
Papier dat overeenkomstig de wensen van de koper wordt aangemaakt; doorgaans ten minste 1000 kilo.

Een drukker koopt papier “op aanmaak” in
> Als een grote opdracht gedrukt dient te worden. In dat geval zal er bij het gebruik van standaard-formaat drukvellen van de papiergroothandel, zóveel snij-afval ontstaan, dat het voordeliger is om speciaal daarvoor een afwijkend formaat papier te laten produceren.
> Als er sprake is van een afwijkende (niet-standaard) formaat, gramsgewicht, looprichting.

Hierdoor wordt de levertijd van het drukwerk meestal verlengd, omdat het papier eerst geproduceerd dient te worden alvorens men kan starten met drukken.

^

Aanstekers
Een gewild relatie-geschenk.
Door ons in vele maten, soorten en kleuren te leveren, uiteraard naar wens voorzien van een bedrukking! Let op; roken is schadelijk voor de gezondheid. Zou dit een aardige opdruk-tekst zijn…??

^

Aflopend drukken
Indien vlakken, foto's of lijnen de buitenrand van het drukwerk raken, zal een drukker “aflopend” drukken. Op het plano drukvel loopt het beeld (meestal 3 mm) buiten de afsnede door. Na het “schoonsnijden” van de plano vellen, lijkt het dus alsof het drukwerk van het papier “afloopt”.

Uiteraard dient er voldoende papier rondom het drukbeeld aanwezig te zijn, om aflopend te kunnen drukken. In voorkomende gevallen staat het drukwerk zó dicht bij elkaar op het plano vel, dat men niet aflopend kan drukken, danwel grotere plano vellen dient te gebruiken.
Dit leidt uiteraard meestal tot meerkosten.

Enveloppen zijn een apart verhaal; deze kunnen uiteraard niet worden schoongesneden…
Het aflopend drukken van een envelop geeft op een normale drukpers dan ook wat problemen – alhoewel het beperkt mogelijk is, geeft dit voor de drukker vaak veel extra werk waardoor een aflopend drukbeeld op enveloppen vaak iets duurder is en soms onmogelijk.

^

Acceptgiro
Een acceptgirokaart is een universele, door de gezamenlijke banken en Postbank ontwikkeld formulier. De zender van de kaart maakt het de ontvanger makkelijk, een openstaande rekening te voldoen. Meestal worden de naam en het rekeningnummer van de betalende partij voorgeprint, evenals soms het bedrag.

De betaler hoeft in het eenvoudigste geval alleen zijn handtekening te zetten en de kaart naar zijn of haar bank te posten.

Gevolgen voor de betaler: men houdt overzicht op betalingen (tegenover automatische incasso) en het kost minder moeite dan een cheque of overschrijving.

Gevolgen voor de betaalde: weet zeker dat de gegevens juist zijn ingevuld (referenties zoals factuurnummers), vaak vlottere betaling, kost meestal wat extra.

Op een acceptgirokaart staat een 4x4=16-cijferige nummercode. Deze code, die meestal uit een klantnummer en factuurnummer bestaat, moet het voor de ontvanger vereenvoudigen welke factuur is betaald, zodat dit automatisch kan worden verwerkt in de administratie.

Een acceptgirokaart kan los worden verkregen, maar ook geïntegreerd in een A4-vel of 16 inch vel, waardoor de verzender aan de betaler een (herkenbare) brief op “normaal” briefpapier kan printen.

In voorkomende gevallen kan een acceptgirokaart zelfs worden geïntegreerd in een complete mailing, en daardoor dus onderdeel uitmaken van een totaaldrukwerk.
Incido heeft veel ervaring met dit soort specialistische mailings.

De uitgifte van acceptgiro's wordt gereguleerd door Acceptgiro B.V.

^

Advertentie-acquisitie
Advertentieverkoop.
Het verkopen van ruimte op één of meerdere pagina’s in een magazine, t.b.v. een reclame-advertentie.

^

Afscheurperforatie
Een lijn van kleine gaatjes of lijntjes in het papier.
Deze lijn vergemakkelijkt het scheuren van het papier, bijvoorbeeld voor een antwoordkaart.

^

Afroepen
Het bestellen van een reeds vooruit geproduceerde voorraad drukwerk.

De kostprijs is verhoogd met opslagkosten en transportkosten, op basis van vooraf gemaakte afspraken over het aantal leveringen en de tijdspanne waarbinnen de voorraad uitgeleverd dient te zijn.

De voorraad kan reeds gefactureerd zijn bij gereedkomen van het product, danwel per afroep worden gefactureerd.
In het laatste geval is de kostprijs verhoogd met rentekosten.

^

Ansichtkaart
Een drukwerk waarbij aan de voor- of buitenzijde een afbeelding en/of tekst is aangebracht, bijvoorbeeld ter communicatie van een sfeer, en aan de achter- of binnenzijde geschikt is om te beschrijven.

Meestal is het formaat van de kaart 150 mm x 100 mm.
Het gewicht van het papier dient minimaal 170 grams te zijn.

^

Akte-envelop
De aanduiding “Akte” bij een envelop, geeft aan dat de klep zich bevindt aan de korte zijde.
Zie ook: dienstenvelop.

^

Adresseren
Een (post)product voorzien van een adressering.

Een mailing voorzien van een adressering (en soms ook méér gepersonaliseerde gegevens) kan op vele verschillende wijzen. Denk hierbij onder anderen aan het op hoge snelheid inkjetten van enveloppen, kaartjes, in folie verpakte magazines, etc.
Bij veel DM-producten die in-line worden geproduceerd kan ook (vaak drukwerk dat vanaf de rol wordt aangeleverd) middels laserprint worden geadresseerd.

Wat óók kan, is tijdens het (digitaal) drukken (of printen, of inkjetten van bijvoorbeeld posters) meteen mee-personaliseren.

Voor uitgebreide mogelijkheden en mailing-ideeën neemt u contact op met Incido!

^

Autobelettering
Een voertuig voorzien van tekst- en beeldmateriaal.

Middels speciale folies kan een auto worden voorzien van logo’s, teksten en zelfs beeldmateriaal. Beeldmateriaal wordt eerst in full colour geprint op een speciale witte folie. Teksten en grafische elementen (zoals striping) worden gesneden uit gekleurde folies.

Denk eraan, dat een autobelettering honderd-duizenden keren wordt gezien gedurende de levensduur van een voertuig!! Hiermee is het de beste reclame-investering die u kunt doen…
Parkeer deze auto dus nooit binnen en... let op uw rijstijl!

^

Accolade
Het { of } teken.
Wordt gebruikt om meerdere regels met elkaar te verbinden.

^

Additief kleurensysteem
Kleurensysteem waarbij gebruik wordt gemaakt van de primaire kleuren van het licht (RGB = rood, groen, blauw). De kleuren worden gevormd door de reflectie van het licht.

> Het mengen van rood en groen levert geel (Yellow) op.
> Het mengen van groen en blauw levert lichtblauw (Cyaan) op.
> Het mengen van blauw en rood levert lichtrood (Magenta) op.
> Het mengen van de drie kleuren levert wit op.
> Zwart wordt gemaakt door alle drie de kleuren uit te schakelen.

Zie ook: subtractief kleurensysteem.
Zie ook: CMYK.

^

Asterisk
Leesteken in de vorm van een sterretje; *

^

Aanspatiëren
Het verder uit elkaar zetten van letters.
Uit oogpunt van leesbaarheid, vormgeving, etc.

Zie ook: afspatiëren.

^

Afspatiëren
Het dichter bij elkaar zetten van letters.
Uit oogpunt van leesbaarheid, vormgeving, etc.

Zie ook: aanspatiëren.

^

Affiche
Poster of aanplakbiljet.

^

Agenda
Latijn voor "dat wat te doen is" (vrij vertaald).

Boek of boekachtig product, waarin alle dagen van het jaar staan met daarbij de nodige schrijfruimte. Vaak verrijkt met feest- en gedenkdagen, geografische afstandstabellen, diverse omrekentabellen, spreuken of andere thematische gezelligmakers.

Tegenwoordig is er de elektronische of digitale agenda, op de pc, telefoon of organizer (pda).

^

Algoritme (grafische verklaring)
Een wiskundige formule waarmee wordt bepaald, hoe de punten zijn gerangschikt in een halftoonbeeld.

^

Aliasing
Patronen, lijnen of structuren, zichtbaar op een monitor, ontstaan doordat de vorm van een af te beelden onderwerp in strijd is met het patroon van de aanwezige pixels.

Bij diagonale lijnen van vierkante pixels kunnen de randen bijvoorbeeld gerafeld lijken.

Zie ook: anti-aliasing.

^

Anti-aliasing
Het opvullen van tussenliggende ruimten bij sterk gepixelde patronen, lijnen of structuren, zichtbaar op een monitor, welke zijn ontstaan doordat de vorm van een af te beelden onderwerp in strijd is met het patroon van de aanwezige pixels.

Bij diagonale lijnen van vierkante pixels kunnen de randen bijvoorbeeld gerafeld lijken. Deze "rafels" worden optisch 'verzacht' door tussenliggende (sub)pixels toe te voegen.

Onder anderen gebruikt om vectorgestuurde illustraties te integreren in bitmap-pagina's.

Zie ook: aliasing.

^

ANSI
American National Standards Institute.
Bepaalt industriële standaards in de Verenigde Staten.

^

Ampersand
Leesteken: &

Oorspronkelijk opgebouwd uit de letters 'et', het Latijn voor 'en'.

^

Artefacten
Irrelevante digitale informatie, ontstaan als gevolg van technische tekortkomingen. Bijvoorbeeld in beeldbewerkingssoftware.
Elektrische storingen veroorzaakt door bewegende onderdelen of flitsen, schittering, krassen en stof die optische signalen belemmeren zijn allemaal voorbeelden van artefacten.
rtefacten worden ook wel 'ruis' genoemd. Ze veranderen de pixelwaarde.

^

Antwoordkaart
Een kaart, meestal briefkaartformaat, bedoeld om de ontvanger te laten responderen op een actie, aanbieding, etc.
Eventueel gratis te verzenden indien gebruik wordt gemaakt van een antwoordnummer.

^

Appendix
Bijlage of aanhangsel.

^

ASA
De aanduiding van de American Standards Association voor de gevoeligheid van film of CCD's.

Dit is een lineaire schaal: een twee keer zo hoge aanduiding stemt overeen met een twee keer zo grote gevoeligheid.

^

ACSII
American Standard Code for Information Interchange.

Een standaard-formaat voor het weergeven van digitale informatie in 8 bit-strengen.

^

Attachment
Een bestand dat als bijlage bij een e-mail bericht gevoegd wordt.
Bijvoorbeeld een programma, afbeelding, tekst, virus, etc.

^

Auteurscorrectie
Correcties in tekst (en soms ook beeld), waarvan de noodzaak niet is ontstaan door een "zetfout".

^

AOX
AOX (Adsorbeerbare Organische Halgeen).
Bij het blekingsproces van cellulose wordt AOX gevormd. Dit dient te worden beperkt tot een niveau dat geen invloed heeft op het milieu.

Zie ook: ECF.
Zie ook: Cellulose.

^

Amerikaans omslag
Een stofomslag, waarbij het vel eerst over de lange zijde zowel onder als boven enkele centimeters naar binnen wordt gevouwen en daarna om het boek gewikkeld.

^

Volg ons op:

Carbon Neutral Website

Liessentstraat 11
5408 SB Volkel

Postbus 218
5400 AE Uden

Tel.: (0413) 25 32 25
Fax: (0413) 27 19 17