Nieuwsblog

Juli 2019 - Trends in letterfonts
De laatste tijd zien we veel huisstijlen en -voorschiriften veranderen. Soms ten goede, vaak juist niet.

Een letterfont maakt integraal onderdeel uit van huisstijl en uitstraling van een onderneming. Het font is uiterst zorgvuldig gekozen bij de vormgeving, het logo, de uitingen, de doelgroep en de sfeer die het bedrijf wil uitstralen.

We zien telkenmale voorbeelden, waarbij rücksichtslos wordt gewisseld. Zonder enige kennis van typografie of grafische vormgeving. Vaak om zelfs (voor ons) hilarische redenen, zoals "dit font vindt de webbouwer zo mooi", of een overstap naar een Office-font (zoals de Calibri).

Het is belangrijk zich te realiseren, dat een font dat voor schermweergave niet per defintie (of: per definitie niet...) geschikt is om te gebruiken als huisstijlfont. Het is ontwikkeld voor een goede leesbaarheid op het scherm, maar "doet" het op papier nou eenmaal minder goed. En een font adopteren uit een tekstverwerkingspakket, gewoon "omdat het kan" is in onze grafische ogen een ondenkbare beslissing.

Gelukkig is ons vak een vak. En gelukkig wordt dat nog steeds wel erkend, alhoewel hele volksstammen zichzelf graag profileren als "marketingspecialist" en zich vervolgens niet met marketing bezighouden, maar zich bemoeien met grafische vormgeving.
Soms als een olifant in een porseleinkast...

Gelukkig is ons vak een vak. Met trends, ontwikkelingen, voortschrijdende inzichten. Zo werd lange tijd de schreefloze letter als modern alternatief voor de vaak als "ouderwets" bestempelde schreefletter toegepast.
De typische oer-schreefletter, de Times, wordt gezien als oubollig en niet van deze tijd, daarmee alle fonts die ook maar een klein schreefje bevatten meeslepend.

Inmiddels echter, zien we de schreefletter weer terugkomen, overigens evenals "handschriftletters". Veelal wel typografisch toegepast, dus als onderdeel van de vormgeving.

Een kort artikel over deze trends is hier te vinden (klik op deze tekst).
 

Juni 2019 - Onze nieuwe collega Eefje is begonnen!
Per medio Juni is het Incido-team versterkt. Eefje van Boxtel gaat het kantoor ondersteunen in de functie van "Kantoor-assistent" (omdat we Office Manager zo on-Nederlands vinden).
In die rol gaat zij, na haar inwerkperiode, enerzijds de coördinatie van DTPinc op zich nemen en anderzijds alle benodigde ondersteunende taken voor Incido.

We heten Eefje hartelijk welkom en kijken zeer uit naar een fijne samenwerking!

Mei 2019 - 1 Miljoen Europese subsidie A&O Grafimedia
Ter versterking van de Grafimedia branche is een Europese subsidieruimte van 1 miljoen Euro beschikbaar.

Bedrijven kunnen tot 75% terugkrijgen van hun investering in;
1) Verduurzamen van medewerkers
     (gericht op motivatie en vakbekwaamheid)
2) Scholing van medewerkers
     (de te subsidiëren opleidingen worden nader bepaald)
 

April 2019 - 0% BTW op digitale kranten in België
Sedert oktober 2018 mogen landen binnen de EU voor elektronische media een lager BTW-tarief hanteren.
In Nederland geldt een nultarief op papieren kranten en op bijvoorbeeld boeken het lage BTW-tarief (9%).
België heeft aangekondigd het BTW-tarief op digitale kranten te verlagen naar 0% en op boeken en periodieken vanBTW-hoog (21%) naar BTW-laag (6%).

Overigens verlaagden in Januari 2019 Kroatië, Ierland en Malta hun BTW-tarief op digitale publicaties reeds, Portugal en Finland zouden later dit jaar ook volgen.

Februari 2019 - Papiergebruik Europa stabiel
In 2018 is het Europees gebruik van papier licht gestegen (circa 0,5 procent), wat in schril contrast staat met de rest van de wereld. Overigens zit de stijging m.n. in de eerste helft van het jaar, want in de tweede helft was een daling te zien.

Het gebruik van grafisch papier daalde, de grootste veroorzaker daarvan was het krantenpapier. Echter, het papier en karton t.b.v. verpakkkingen steeg, waarmee er per saldo dus een kleine stijging te zien is.

Het verpakkingssegment is goed voor ruim 50% van de papierafname, tegenover een kleine 35% van de grafische papiersoorten.

Bron: CEPI (Confederatie van de Europese Papier Industrie)
 

Januari 2019 - Vals geld gedrukt in Oostenrijkse drukkerij
In het Oostenrijke Leoben zijn valse Euro-biljetten geproduceerd, zo werd onlangs bekend. Europol coördineerde van 19 November tot 6 December politie-acties in o.a. Duitsland, Frankrijk, Italië en Oostenrijk, waarbij 1.500 valse biljetten in beslag zijn genomen.

Na onderzoek blijkt dat er meer dan 10.000 biljetten zijn verkocht met een waarde van enkele honderdduizenden euro.

Januari 2019 - Nieuw BTW-nummer voor IB-ondernemers
Per 1 Januari 2020 zullen alle ZZP-ers en eenmanszaken hun administratie, drukwerk en andere uitingen dienen aan te passen. Eind 2019 gaat De Belastingdienst voor deze groep IB-ondernemers nieuwe BTW-nummers aanmaken.
De Belastingdienst mag het BSN vanaf 2020 niet meer gebruiken, zo oordeelde de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij IB-ondernemers zit in het BTW-nummer het Burger Service Nummer (BSN) opgesloten. Zelfstandigen zijn wettelijk verplicht om hun BTW-nummer te vermelden op uitingen zoals facturen, hun webshop, etc.
Dat maakt hen kwetsbaar voor identiteitsfraude. Het systeem voldoet derhalve niet aan de AVG-wetgeving, die de privacy van personen beschermt.
Het betreft ruim 1,3 miljoen BTW-nummers.
 

December 2018 - Boek nog altijd op nummer 1
Het boek staat, ondanks alle technologische ontwikkelingen, onverdeeld op de eerste plaats van het Sinterklaas-verlanglijstje. Vulden in 2008 nog 200.000 mensen hun wensenlijstje in op lootjestrekken.nl, met daarop onder anderen CD's en DVD's, zo is in 2018 het telefoonaccessoire en tuingereedschap populair.
Maar op de 7e plaats ook het gezelschapsspel, daar waar in 2008 nog een sjaal en handschoenen prijkten. Blijkbaar delen we graag wat meer warmte met elkaar dan met onszelf ;-)

Het boek in 2008 en het (kook)boek in 2018 blijven op 1.
En alhoewel Incido probleemloos meebeweegt met de markt-ontwikkelingen, doet ons dat tóch wel een beetje (extra) deugd!

November 2018 - Papier niet zo slecht als plastic
De discussie over de milieubelasting van papieren zakken ten opzichte van plastic tasjes is de kop ingedrukt.
Lees hier het uitgebreid artikel.

E.e.a. is gebaseerd op onderzoek door het Paper Chain Forum, welke de verspreiding van informatie over de relatie tussen papier en milieu als haar missie ziet.
Paper Chain Forum zet zich in om hardnekkige misvattingen over papier en milieu te corrigeren of uit de wereld te helpen.
Meer informatie op de website.
 

Oktober 2018 - BTW-laag mogelijk ook voor e-media
Op kranten, boeken en periodieken wordt het lage BTW-tarief geheven. Dit ter verlaging van de drempel voor nieuws- en kennisdeling en -vergaring.
Echter, op e-media (zoals digitale kranten) geldt momenteel nog het hoge BTW-tarief.

Minister Hoekstra (Financiën) werkt op Europees niveau aan een wijziging, waardoor ook voor digitale media het lage BTW-tarief kan gaan gelden. Zekerheden zijn er nog niet maar de meeste tegenstand is weggewerkt. Uiteraard leidt dit voor de schatkist tot inkomstenderving, dus ook daarvoor wordt naar een oplossing gezocht.

Momenteel is het lage BTW-tarief 6% en het hoge 21%. Per 1 januari 2019 wordt het lage BTW-tarief opgetrokken naar 9%.

September 2018 - INVO Premium nu ook in 400 gram/m2
Ons eigen label INVO Premium is verder uitgebreid met 400 grams papier. Denk aan toepassingen als stevige(r) offertemappen, voor- en achterplatten of zelfs kleine verpakkingen zoals sleeves en kopkaarten!

INVO bestaat uit de lijnen INVO Premium (speciaal voor offset-drukwerk), INVO Digital (speciaal voor digitaal drukwerk), INVO Mail (enveloppen), INVO Glory (soft-matt high white m.c.). en is door Incido en haar zusje volumedrukker.nl in het leven geroepen om rust te brengen in haar huisstijl-papiersoorten.

Juli / Augustus 2018 - Komkommertijd?
In de zomer spreekt de journalistiek vaak van 'komkommertijd' om aan te geven dat er niet veel gebeurt. Er wordt dan geschreven over koetjes en kalfjes om de kranten toch enige vulling te geven.
In de grafische branche is het doorgaans ook wat rustiger tijdens de vakanties, alhoewel de productiebedrijven het ook met minder personeel moeten doen.
En daardoor vaak tóch nog druk zijn.

Bij Incido merken we uiteraard ook iets van de zomer.
Het is echter een vol jaar en de vakantierust beperkt zich tot een iets lager aanbod van vragen, opdrachten en afspraken. Ook mede dankzij collega Olaf, sinds 1 april vol aan de bak in sales en (verkoop)ondersteuning.

Groente-gravering
Mocht u nou wél last hebben van komkommertijd (of misschien andere groenten omdat u als groenteboer werkzaam bent), neemt u dan toch eens contact met ons op. Want middels lasergravering kan Incido zelfs uw groenten voorzien van een drukbeeld...!
Hoe leuk is dat!?! 

 

Juli 2018 - Vakantieperiode
Ook in uw vakantie genieten van ons mooie vak?
In Museum Joure kunt u de dubbelexpositie 'Printkeunst' bezoeken, als onderdeel van Lân fan Taal (één van de hoofdprogramma’s van Leeuwarden-Fryslân 2018). In het museum zijn verscheidene bijzondere drukwerken te zien. Ruim 40 professionele en amateurdrukkers uit heel Europa maakten hiervoor een speciaal drukwerk.
De expositie in Museum Joure is te zien tot 8 september 2018.

Juni 2018 - AVG: Wat mag er wél?
Het nieuwe initiatief NL-Profiel combineert persoonlijke data van drie grote Nederlandse uitgeverijen (De Persgroep Nederland, Sanoma Media Netherlands en Telegraaf Media Groep).

Heeft u een abonnement op een periodiek van één van deze uitgevers, dan zijn uw persoonlijke gegevens hier vastgelegd. Heeft u méér abonnementen en misschien ook weleens een cookie-melding op één van de websites geaccepteerd, dan worden deze data gecombineerd tot een compleet persoonlijk profiel.

Deze profielen worden beschikbaar gesteld aan alle adverteerders t.b.v. campagnes.
U dacht dat dit binnen de nieuwe AVG-wetgeving niet zou mogen? Jazeker wel! NL-Profiel garandeert zich te houden aan de wetgeving.

NL-Profiel start per eind Juni 2018.
 

Juni 2018 - Voortgang AVG
Vorige week heeft Incido een deel van haar relaties op de hoogte gebracht van de voortgang omtrent de AVG. Onze werkwijze voldoet reeds aan de juridische richtlijnen, en met de vastlegging ervan op een sluitende wijze naar zowel klanten als leveranciers zijn we nog doende.

Doel is het vastleggen van een zo eenvoudig mogelijk overzicht van procedures en technische maatregelen, zonder de diensten van onszelf en onze leveranciers te belemmeren.

Zorgvuldigheid is sleutelwoord bij Incido, óók waar het om (privacy-)gevoelige gegevens betreft. Het verstrekken van helderheid over onze werkwijze (procedures, mogelijkheden maar ook onmogelijheden, technische maatregelen) vinden wij belangrijk.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neemt u dan contact met ons op?
 

Mei 2018 - Mogelijk tekort aan inkt-drogende stoffen
T.g.v. een aantal zwaarwegende factoren, is de productie van zogenaamde foto-initiatoren op dit moment geminimaliseerd. Foto-initiatoren zijn stoffen die UV-inkten drogen. Het merendeel van deze materialen komt uit China. Milieumaatregelen (zowel in Europa als in in China), handelsbarrières en milieu-incidenten leidden tot verlagen of zelfs stoppen van de productie van grondstoffen, die door inktfabrikanten nodig zijn bij de productie van UV-inkten.

Vooralsnog ontvingen wij geen signalen over een tekort aan drukinkten, maar we volgen deze ontwikkeling uiteraard op de voet en zullen hier, waar nodig, over berichten.
 

Mei 2018 - Incido werkt aan AVG
Vorige week hebben wij onze kennis rondom de AVG-wetgeving verder verdiept.
Met behulp van Peter van der Puyl (No Corners) heeft ons team de mogelijkheid aangegrepen om een volledig op Incido en haar relaties toegespitste workshop te volgen.

Dat was veel zinvolle en praktische informatie. Hierdoor kunnen we dit traject op een Incido-manier aanpakken. Het blijkt niet lastig, ingewikkeld, vervelend of gevaarlijk te zijn. AVG bijt niet. Neen, het biedt zelfs de mogelijkheid om meer service te verlenen aan onze klanten en daarmee ook weer hun relaties.

Het waarborgen van de privacy gaat een steeds grotere rol spelen, daarom is het voor elk bedrijf belangrijk zichzelf af te vragen 'wat is binnen mijn organisatie eigenlijk privacy-gevoelige informatie'. Het zal blijken dat eigenlijk elk bedrijf er mee te maken heeft en er goed aan doet een plannetje te maken.

Incido zal voor haar klanten alert zijn op privacy-gevoelige informatie die wij van hen ontvangen, vooral dáár waar de klant er nog niet aan dacht dat de AVG regelgeving van toepassing is.

Wordt vervolgd voor betrokkenen. Meer info? Mail of bel ons gerust! 

April 2018 - Uitbreiding personeel
Trots en blij kunnen wij mededelen dat per (officieel) 1 april onze nieuwe collega Olaf Welmers is gestart. Olaf gaat zich grofweg voor 50% bezighouden met 'new business', 25% projecten en 25% ondersteuning op kantoor cq inkoop cq ordermanagement.

Hiermee wordt het fundament van Incido verstevigd, capaciteitsproblemen opgelost, noodzakelijke en niet meer tegen te houden groei mogelijk en komt er weer meer tijd voor (aandacht voor) onze bestaande klanten.

Olaf; welkom en veel succes namens jouw collega's!

Februari 2018 - Wat een start!
De eerste twee maanden, traditioneel toch een beetje de 'dip-maand in de grafische industrie, werden een vliegende start voor ons. Alsof Kerst en Nieuwjaar er niet waren geweest, werkten we stapels offerte-aanvragen, opdrachten, DTP-uren en adviezen weg. Dankbaar voor deze mooie start van 2018 zien wij uit naar de rest van het jaar!
 

Januari 2018 - Gelukkig Nieuwjaar!!
Iedereen een heel mooi, gezond en gelukkig 2018 toegewenst, namens onze medewerkers, projectmanagers, partners, toeleveranciers en producenten.
 

December 2017 - Ook Kerstzegels SANDD
Aansluitend op ons bericht uit November, kunnen we melden dat postbedrijf SANDD ook een eigen kerstzegel introduceert. Kerstkaarten kunnen voor 50 cent per stuk worden verstuurd, tegenover 73 cent bij PostNL.

De zegels zijn geldig van 27 november t/m 8 januari en worden verkocht bij de servicepunten van DHL en DPD én bij 400 Blokker-winkels.

Uiteraard is het niet mogelijk om je Kerstkaarten in de oranje PostNL-bus te deponeren. Je dient deze te brengen naar een DHL Servicepunt. 
 

November 2017 - Postzegels: PostNL vs SANDD
Uit onderzoek blijkt dat de bezorging van post steeds minder spoedeisend is. In werkelijkheid heeft dit waarschijnlijk te maken met de dalende betrouwbaarheid van bezorgende partijen, waardoor er minder "vertrouwd" wordt op een stipte overkomstduur.

Dit heeft alternatieve postbezorger SANDD (Sort AND Deliver, geruime tijd een bekende partij in het B2B-segment), doen besluiten een eigen postzegel voor particuliere post op de markt te brengen. SANDD bezorgt slechts op 2 dagen in de week (dinsdag en vrijdag), waardoor haar kosten lager liggen dan die van PostNL (60 cent tegen 78 cent).

Uiteraard is het niet mogelijk om je brief in de oranje PostNL-bus te deponeren. Je dient je brief met SANDD-zegel te brengen naar een DHL Servicepunt.

In Januari gaat de postzegel van PostNL overigens omhoog naar 83 cent. Bedenk dat dit bedrijf daarvoor 5-6 dagen in de week dient te bezorgen én beschikt over een 100% dekkend NL-netwerk. SANDD maakt voor sommige gebieden in Nederland zelf alsnog gebruik van PostNL.
 

Oktober 2017 - Karton-prijzen stijgen
Ondanks wisselende ontwikkelingen op papierprijsstijgingen, laat karton een zeer sterke stijging zien. De prijzen van kraft- en testliners (de papiersoorten die als basis dienen voor golfkarton) stegen medio 2017 liefst 5% - 8%.

Dit is o.a. het gevolg van de stijgende vraag, van duurdere energie en logistiek, maar vooral ook van de stijgende prijs van 'waste papers' (30% stijging in de afgelopen 2 jaar).

Daarnaast is sprake van een behoorlijke stijging in de vraag naar verpakkingskarton, waardoor levertijden beginnen op te lopen tot zelfs 2 maanden (bron).

Voor de productie en levering van verpakkingsmaterialen dient hier terdege rekening mee gehouden te worden. Uiteraard pogen wij middels forecasts, in overleg met onze producenten, te zorgen voor voldoende buffervooraden om teleurstellingen te voorkomen.
 

September 2017 - Hoe gaat het met onze tijdschriften?
Hoe staat het er eigenlijk voor met de tijdschriften in Nederland?
Hoe verhoudt zich "digitaal" met "druk"? Hoeveel minuten lezen we eigenlijk?
En, leest de jeugd liever digitaal, of bladeren onze jongeren liever door het papier?

Dit soort interessante feitjes en onderzoeken lazen we hier!
 

Juli 2017 - DRUK MET KUNST
In het Fries museum in Leeuwarden kunt u in de maanden juli tot oktober 2017 naar de tentoonstelling "Druk met Kunst, 40 jaar steendrukker Rento Brattinga". In 1976 opende deze steendrukker in Amsterdam haar deuren. De drukkerij groeide uit tot een begrip in de Nederlandse en internationale kunstscene.
In 1983 werd de drukkerij uitgebreid met een expositieruimte.

Brattinga experimenteerde volop met diverse druktechnieken.
Zo vonden beeldend kunstenaar Berend Strik en Rento Brattinga samen een manier om draden in een digitale prent te persen. Met Anuli Croon werkte Brattinga aan een linosnede waarin de heldere kleuren en eenvoudige vormen waar Croon bekend om staat, verwerkt zijn. In samenwerking met Carel Visser werden talloze houtdrukken gedrukt met natuurlijke producten als wol en veren.

Dit jaar sloot de drukkerij haar deuren na het maken van de laatste prent: een lithografie van Brattinga’s gietijzeren drukpers getekend door Maze de Boer.
Het resultaat is, samen met een film van de totstandkoming van deze prent, in de tentoonstelling te zien.
 

Mei 2017 - De acceptgiro leeft voort
CURRENCE (de eigenaar van Acceptgiro) heeft besloten en bekend gemaakt om ook ná 2018 door te gaan met de Acceptgiro.
Er is geen nieuwe einddatum vastgesteld.

Hierdoor kan de acceptgiro ook de komende jaren strategisch ingezet worden; goed nieuws voor de consument, gebruikers van dit betrouwbare betaalmiddel. En ook voor producenten ervan...

Incido heeft jarenlange ervaring in het leveren van accepten, combi-OLA's en de ontwikkeling/productie van selfmailers met geïntegreerde accept. Informeer naar alle mogelijkheden!
 

Maart 2017 - Mooiste boek 2016 komt uit Nederland
Maar liefst 32 landen...
Een kleine 600 inzendingen...

De jury van 'Schönste Bücher aus aller Welt' kende de hoofdprijs voor Best Verzorgde Boeken 2016 toe aan het in Nederland geproduceerde Ornithology van Anne Geene & Arjan de Nooy.


De tweede plaats was voor (Un)expected van Peter Dekens en brons ging naar het eveneens in Nederland geproduceerde Dwars Vers van Emily Dickinson & Edna St. Vincent Millay.
 

17 Februari 2017 - Groei in zelf uitgegeven boeken
Kleinere of minder bekende auteurs van boeken komen maar moeilijk "aan de bak" bij uitgeverijen. Je boek in eigen beheer uitgeven is dan een goede oplossing. Steeds meer mensen doen dit. Lees dit artikel over de stijging van in eigen beheer uitgegeven boeken.

Incido is de perfecte partner voor alles dat met opmaak en print of druk te maken heeft. Wij zijn ervaren in vormgeving en opmaak van boeken, adviseren u over papiersoorten, afmetingen, afwerkingsniveau en verzorgen het drukwerk. In één keer in offset of "per exemplaar" via POD (Printing On Demand) waarbij we het boek op bestelling produceren en rechtstreeks naar de besteller verzenden.
We kunnen u daarnaast helpen met uw aansluiting bij het Centraal Boekhuis en het aanvragen van een ISBN nummer. En uiteraard ook bij de productie van uw promotiematerialen!

Belt u eens met Incido over alle mogelijkheden.
Een adviesgesprek kost u niks - en u kunt er veel van opsteken!
 

30 Januari 2017 - Stijgende verkoop boek uit 1949
De nieuwe president van de USA heeft een onverwachte verkoop-stijging veroozaakt van het in 1949 gepubliceerde boek "Nineteen Eighty-Four" van G. Orwell. Het boek gaat over een wereld waarin de vrije media is verdwenen en waar het Ministerie Van De Waarheid informatie verstrekt op basis van "alternatieve feiten".

Blijkbaar triggert Trump's inauguratie mensen op dit onderwerp. Het Witte Huis ontkende daarbij niet alleen dat er minder toeschouwers waren dan bij de inauguratie van Obama, de perschef van het Witte Huis gaf zelfs aan "alternatieven feiten" aan te willen dragen als bewijs voor de stelling.

2 Januari 2017 - Een nieuw jaar!
Medewerkers, projectmanagers, partners en leveranciers van Incido wensen u een gezond en succesvol 2017 toe.

31 December 2016 - Mooie jaarwisseling!
Het jaar is om! Nog één dag, en we sluiten weer een prachtig jaar af. Wij hopen dat iedereen met veel plezier terugkijkt en wensen u een positieve start van 2017 toe.

25 December 2016 - Fijne Kerst!
Medewerkers, projectmanagers, partners en leveranciers van Incido wensen iedereen een hele fijne Kerst toe.

November 2016 - Dalende productie grafische papiersoorten
Er wordt productiecapaciteit voor 305 miljoen kilo grafisch papier per jaar uit de markt gehaald. Een noodzakelijke stap, wegens de dalende vraag naar grafische papiersoorten en de verwachting van doorzettende daling.

Oktober 2016 - Binderijen komen om in werk
Binderijen voor m.n. gebonden boeken lopen momenteel over van het werk. De afgelopen jaren zijn er nogal wat binderijen weggevallen. Dit levert op dit moment, door de relatief grote vraag van boeken, wachttijden op van 15 tot 30 werkdagen voor het bindwerk.

Relaties die met boekproducties bezig zijn, adviseren wij om dit direct bij ons aan te melden zodat wij hier vast op kunnen anticiperen. Tijdig inplannen is het devies!
 

Oktober 2016 - Lichte stijging boekenverkoop
Het CB meldt voor het derde kwartaal een lichte stijging van boek-verkopen. Dit geldt voor zowel fysieke als e-boeken. Ook uitleningen via bibliotheek.nl blijven stijgen (+63% t.o.v. Q3 in 2015).
Bron en meer cijfertjes: graficus.
 

September 2016 - Ga boeken jagen!
De nieuwste rage is niet het jagen op Pokémons, maar op boeken. En iedereen kan eraan meedoen! Boek uitgelezen? Verstop hem voor je mede-boekenjagers en ga zelf op jacht naar een "nieuw" boek! Meer informatie: boeken-jagen

Of kijk op de facebook-pagina's;
-Chasseurs de livres
-De boekenjagers
 

Juli 2016 - Adessering pakketzendingen PostNL
Bij het verzenden van een pakket was het gebruikelijk om het afzender-adres (net zoals bij een envelop) linksboven te printen of plakken. PostNL adviseert echter om dit niet meer te doen; het afzender-adres dient geprint of geplakt te worden op een andere zijde dan waar de (track-and-trace-)barcode geplakt wordt.

Pakketten worden vanuit de rolcontainers op een band gestort, welke voorzien is van scanners. Deze scanners 'zoeken' de zijde met barcode, en zullen het adres op deze zijde als geadresseerde lezen. Staat op deze zelfde zijde ook uw adres als afzender, dan loopt u het risico dat het pakket terugkomt en dus bij u bezorgd wordt.

De lokale postsorteerders en postpunten proberen dit zoveel mogelijk te ondervangen door een streep te zetten door het afzender-adres en het pakket opnieuw de verzending in te doen. Echter levert dit uiteraard altijd een vertraging op!

Afzender-adres op pakketten dus aanbrengen op een ANDERE zijde dan het geadresseerde-adres!
 

Juni 2016 - Drupa 2016: Inkjet, inkjet, inkjet
Dé grafische vakbeurs, in Düsseldorf, staat duidelijk in het teken van inkjet. Mooie demo's. Fraaie shows. Maar... ook niet méér dan dat. Inkjet maakte weer een stapje richting volwassenheid, maar van offset-vervanging is voorlopig nog geen sprake. Men is daarom dan ook uitermate terughoudend met het verstreken van samples.

Op het gebied van offset zien we dat ook de machinefabrikanten de markt van "internetdrukkers" ontdekt hebben. Focus ligt op grootformaat en hoge (omstel-)snelheden. Dus op hoge output.

De Drupa kan bezicht worden tot en met vrijdag 10 juni 2016 óf kijk online!
 

Januari 2016 - Tentoonstelling "2016 Jaar Van Het Boek"
Gedurende heel 2016 is er een doorlopende tentoonstelling over "Het Boek", met wisselende thema's en workshops. Locatie: Museum Meermanno te Den Haag.

Voor meer informatie: http://www.meermanno.nl/
 

September 2015 - St. Lucas ontvangt extra subsidie
Het St. Lucas mag haar Excellentieprogramma, voor het stimuleren van uitblinkers, verder uitbouwen met een extra subsidie. Zou op termijn dus ook goed nieuws moeten zijn voor onze branche :)

Lees hier het hele bericht (klik).
 

Juli 2015 - Invo papierlijn uitgebreid
Zoals we eerder in deze nieuwsblog schreven, heeft Incido een eigen "private" papierlabel met de naam Invo Premium in het leven geroepen. De Invo-lijn is inmiddels uitgebreid tot vier onderdelen;

-Invo Premium: een hoogwitte ongestreken papierlijn, laserprinter geschikt en zeer geschikt voor stationery (huisstijldrukwerk). Er is een breed assortiment aan gramsgewichten beschikbaar.

-Invo Digital: een hoogwitte ongestreken maar zeer gladde papierlijn, speciaal geschikt voor digitaal drukwerk (lees: HP Indigo). Ook hiervoor is een brede lijn gramsgewichten beschikbaar. Deze lijn is uitermate geschikt voor huisstijldrukwerk dat niet bestemd is voor laserprinters (bijvoorbeeld visitsekaartjes) maar ook voor promotioneel materiaal dat niet glanzend hoeft te zijn.

-Invo Glory: een gestreken "m.c."-achtige papiersoort geschikt voor offset, met de specificaties van wat in de volksmond "halfmat m.c." of "silk" wordt genoemd, echter met een zeer hoge witheid (in tegenstelling tot de standaard m.c.-soorten).

-Invo Mail: een fraaie enveloppenlijn, waarbinnen een zeer breed assortiment envelopenspecificaties verkrijgbaar is.

Meer informatie? Neem even contact op met ons!
 

Juni 2015 - Meer dan 500 jaar typografie
Op vrijdag 14 juni jl. is bij Bijzondere Collecties van de UvA het boek ‘De kracht van typografie’ gepresenteerd. Het boek geeft een brede cultuurhistorische bespreking van typografie en typografische communicatie.

Bron: Publish (http://www.publish.nl/meer-dan-vijf-eeuwen-typografische-communicatie/)
 

Mei/Juni/Juli 2015 - Nieuw huisstijl-papier: Invo Premium
T.g.v. het faillissement van de Paperlinx-groep (o.a. Bührmann-Ubbens), zijn er nogal wat verschuivingen in papierland.

De standaard door Incido geadviseerde papiersoort voor stationery was Fastprint Gold. Hierbij een fraai bijpassende enveloppenlijn, geproduceerd van hetzelfde papier echter zónder de merkwaardige groene binnendruk van de standaard Fastprint Gold-envelop.

Incido bood hiermee een fraaie helder-witte papiersoort, breed verkrijgbaar in vele gramsgewichten en envelop-formaten. De ontwikkelingen op de papiermarkt hebben ons echter genoodzaakt naar alternatieven te zoeken.

Om minder afhankelijk te zijn van een merknaam of -soort, hebben we besloten om voor huisstijldrukwerk/ stationery een eigen papierlijn te gaan voeren. Onder onze eigen merknaam "Invo Premium". Daarnaast voeren we een bijpassende enveloppenlijn, waarvan een breed assortiment verkrijgbaar is.

Met deze nieuwe papiersoort Invo Premium vertrouwen we erop weer ruime tijd vooruit te kunnen. Wenst u "Invormatie" te ontvangen van het Invo Premium, neemt u dan even contact met ons op voor een monstersetje!
 

April 2015 - Wire-O productie GGD voor Schwung
Voor onze gewaardeerde klant Schwung Reclame, produceerden wij de "Hygiënewijzer Evenementen" van GGD Hart voor Brabant.

De bijzonderheid aan deze productie, is de zogenaamde "half-verbogen Wire-o" die is toegepast.
Een mooie kapstok om hieronder eens de diepte in te gaan over deze bindwijze!

Wire-O binding
De zogenaamde Wire-O binding is een van metaaldraad gevormde streng van ringen, waarmee voornamelijk brochures en kalenders worden gebonden. Vooral de vlakliggendheid wordt gezien als een groot voordeel.

Ook het esthetisch effect van deze bindvorm, mits goed toegepast, kan een aanvulling betekenen op het ontwerp.

Er kan daarnaast ook handig van de ringen gebruik worden gemaakt, om bijvoorbeeld een “verplaatsbare” bladwijzer mee te leveren, zoals wij reeds jaren doen bij de “Jule-agenda” van Onkruid (zie bijgaande foto). Dit is een in zeefdruk bedrukte PP (kunststof) dat in de juiste vorm wordt gestanst.

Kleuren en diktes
De metaaldraad is verkrijgbaar in diverse kleuren en diktes, zo is er voor elke productie een passende binding beschikbaar. Het is mogelijk om bij dikke boeken een iets andere verhouding van de ring-afstand toe te passen, zodat iedere productie in de best passende vorm gebonden wordt.


Zie hiernaast de witte ringen bij het boekje “Velerlei Veren” van Mia Lingen – Van Duin.Op onderstaande foto is de veelzijdigheid van Wire-O in kleuren en diktes te zien, evenals de diverse diameters waarin kan worden gebonden;Ophang-oog
Indien de Wire-O binding wordt toegepast op een kalender, dan wordt in het midden van de binding een ophang-oog gemonteerd. In het drukwerk wordt een halve cirkel gestanst, zodat het oog daar tijdens transport in valt en er ruimte ontstaat om de kalender aan een haakje te hangen. Hiervan is een voorbeeld te zien bij de jaarlijkse kalender van Nooteboom Trailers B.V. (zie foto).


(Half-)verborgen Wire-O
Mocht deze bindwijze om esthetische redenen niet gewenst zijn voor de productie, terwijl de Wire-O binding wel om andere redenen noodzakelijk is, dan maken wij gebruik van de zogenaamde “half-verborgen” Wire-O of de “verborgen Wire-O”;

-Half-verborgen Wire-O: de bindringen worden aan de achterzijde door het omslag heen geponst, waardoor deze alleen aan de achterzijde van de brochure zichtbaar zijn. Ons meest recente voorbeeld is de hierboven reeds genoemde “Hygiënewijzer Evenementen” van GGD Hart voor Brabant, in opdracht van Schwung Reclame te Tilburg.
-Verborgen Wire-O in brochurevorm: het omslag wordt uitgevoerd als een lange strook, welke aan de achterzijde van de brochure wordt meegebonden, vervolgens wordt teruggevouwen, om het gebonden binnenwerk heen geslagen en tenslotte aan de voorzijde van de cover ook (indien gewenst) nog naar binnen wordt gevouwen.

Voor een voorbeeld van deze ogenschijnlijk ingewikkelde, maar fraaie oplossing, zie het boek “Dru Yoga – Stilte in Beweging” van Dru Netherlands.

-Verborgen Wire-O in boekvorm: Een hele speciale uitvoering van de verborgen Wire-O. Deze wordt als het ware "ingekapseld" in een hardbound ("harde kaft"). Dit is zeer specialistisch werk, dat wij uitvoerden voor het boek “Waarom ben je op deze aarde?” van Joop Thijssen;


Wilt u (nóg) meer weten over de mogelijkheden van Wire-O of andere bindwijzen? De kennis is voorhanden en slechts één mailtje of telefoontje van u verwijderd... Incido!
U ziet: niet alléén bezig met klantenbinding ;-)
 

Februari 2015 - Positieve uitschieters in bladenmarkt
Gelukkig weten sommige publieke bladen zich in positieve zin te ontwikkelen. Blijkbaar, als je voldoet aan de vraag van de markt, blijft het mogelijk om te groeien - óók in een dalende markt.
Klik op deze link voor het hele artikel!

Januari 2015 - Social Media door Denise Janssen!
Per januari 2015 houdt Denise Jansen zich bezig met de Tweets en Facebook-posts van Incido en haar zusjes. Geen ondergeschoven kindje meer dus, want in onze ogen een belangrijke manier om contact te houden met onze relaties. Denise draagt niet alleen zorg voor nieuwe berichten, maar zal ook reageren op mentions en tags van onze "volgers" en "vrienden".
Denise... van harte welkom!

volg ons op;Januari 2015... GELUKKIG NIEUWJAAR!!
Vanaf déze plek wensen we iedereen uiteraard óók een heel gezond, gelukkig en succesvol 2015 toe. Wat uw Incido-team hieraan kan bijdragen, doen wij gráág door klaar te staan voor al uw grafische en aanverwante vraagstukken. Neemt u gerust contact met ons op! 

December 2014 - Oplevering gevel-aankleding SRP Zuid
In een recordtijd ontwierpen, bouwden en plaatsten wij op het dak van het nieuwe pand van SRP-Zuid B.V. te Veldhoven deze LED-verlichte belettering;


Problemen? Opgelost!
Ondanks de uitgebreide survey vooraf, tesamen met pand-eigenaar en bouwbedrijf, bleek op de dag van plaatsing de dakconstructie niet zwaar genoeg.
Hierdoor mochten de zware contragewichten niet geplaatst worden. De problemen werden in allerijl opgelost door het optrommelen van een constructeur, welke na enkele aanpassingen alsnog zijn fiat gaf.

Diezelfde dag nog hebben wij het verlichte logo opgeleverd.
Natuurlijk  :)
 

December 2014 - Betaalbare notitieboeken nodig?

Een leuk, waardevol en sjiek weggevertje; helemaal indien wij uw logo pregen op de kunstlederen cover.

Een kostbare zaak? Welnee!
Indien u kunt afzien van "het bekende merk" dan valt dat reuze mee! Dezelfde materialen, maar een iets luxere 'kaft'. Verder voorzien van pennenlus, een documentmapje, een leeslint en een sluit-elastiek. Neem contact op voor informatie!
 

September 2014 - Nieuwsbrief PEFC Nederland
Ook wij proberen zoveel mogelijk ons drukwerk in te kopen op verantwoord geproduceerd papier; afkomstig van duurzame houtproductie. Gelukkig is duurzaam bosbeheer allang geen (opgeklopte) USP meer, maar in alle bescheidenheid schreeuwden wij dit al nooit van de daken.

Wél wel houden wij onszelf op de hoogte van ontwikkelingen op dit gebied! Heeft u daar ook interesse in? Leest u dan de nieuwsbrief van PEFC Nederland:  http://www.pefcnederland.nl/output/nieuwsbrief_september2014.html

Juli 2014 - Etos Rijen 1 jaar
Zo wij een jaar geleden de openingscommunicatie verzorgden voor Etos Rijen (Van Doormalen Supermarkten B.V.), ontwierpen en produceerden wij deze maand de uitingen voor het 1-jarig bestaan van de winkel.
Management en medewerkers van Etos Rijen feliciteren wij met het succes van hewt afgelpen jaar... ga zo door!!

Juni 2014 - Groot-formaat vlag 3 x 5 meter
Voor Nooteboom Trailers te Wijchen produceerden wij een beursvlag van 3 x 5 meter uit één stuk.
De banier zal worden gebruikt om op hoogte, aan een kraan gemonteerd, de aandacht van beursbezoekers te vestigen op de Nooteboom-stand.

Juni 2014 - Diverse websites opgeleverd
In opdracht van Ronald Onink, CEO van Macon B.V., de overkoepelende holding van diverse werkmaatschappijen, werden in ons beheer diverse websites ontworpen en gebouwd. De opdracht: ontwerp op basis van een vast basisstramien, een aantal bedrijfspecifieke websites. Op deze wijze waren wij in staat om voor een zeer lage kostprijs, voor alle bedrijven een eigen website te bouwen.

Overigens werden tekstschrijven en fotografie deels door klant zelf, maar deels ook door ons uitgevoerd. Voor enkele voorbeelden zie o.a. (om redenen zijn niet alle website van deze groep getoond);
-Silex Protect B.V.: http://www.silex-protect.nl/
-SRO Technics B.V.: http://www.sro-technics.nl/
-Enua B.V.: http://www.enua.nl/
 

April 2014 - "Print scoort beter dan online"
Uit recent onderzoek blijkt dat print een betere ROI oplevert dan online, radio of tv. Tijdschriften (130%) en dagbladen (120%) leveren de hoogste ROI op!
Klik hier voor het hele artikel.

December 2013 - Grafische dienstverlening succesvol
Vragen van klanten worden veelzijdiger. Oplagen dalen maar worden bewuster en gerichter ingezet. Er wordt meer "cross-mediaal" gedacht en gehandeld.

Het eindresultaat van de Incido dienstverlening was 5 jaar geleden in 98% van de opdrachten een "tastbaar product".
Nu zien we dat de tendens van dalende oplagen doortrekt, echter groeit het aantal geleverde diensten rondom dat product.

Denk hierbij aan zaken als vormgeving (ook van online media), project-coördinatie, blad-management, product-ontwikkeling, etc.

September 2013 - Succesvolle beurs Hirschmann
Onze klant Hirschmann Multimedia B.V., met haar prachtige stand op de beurs Elektrotechniek 2013, trok volop de aandacht. Grote schermen met een top beeldkwaliteit, productintroducties zoals de CAS en de nieuwe KOSWI/KOKWI, product-panelen (opmaak: Incido), het shop-concept (doosproductie: Incido), nagelnieuwe documentatie (opmaak en productie: Incido) en een uiterst verzorgde stand-bemanning.
En natuurlijk de door Incido vormgegeven eyecatcher, een geëtst glazen paneel, LED-verlicht. Het Incido-team wenst Hirschmann weer uiterst goede zaken toe, met alle nieuwe technieken en producten!

September 2013: De Geliefde
(dagboek van Maria van Magdala)

Deze spirituele roman neemt de lezer mee op de mystieke ontdekkingsreis van Maria van Magdala met Jezus, de Geliefde. Het is een ontroerende inwijding in zijn mystieke wijsheid.
Dit boek werd met trots geproduceerd door Incido, na inspirerende gesprekken met de auteur, Louise Engelen. 

September 2013: Jule-agenda 2013 verkrijgbaar!
De jaarlijkse uitgave van de Jule-agenda, gedrukt door Incido, ligt weer bij Onkruid in de "schappen". De agenda die de Jule-jaarindeling van 13 gelijke maanden volgt, ontwikkeld en vormgegeven door Tanja Hilgers, is zowel verkrijgbaar in gebonden als in "Succes"-uitvoering. Interesse?
 http://www.onkruid.nl/index.php/winkeltje/jule

Augustus 2013: Boek "Sta Financieel Sterk"
Marieke Henselmans, dé besparingsdeskundige van Nederland, schreef het boek "Sta (financieel) sterk".
Dit nieuwe boek beschrijft hoe je jouw koopkracht kunt TRAINEN. Uitgegeven door Uitgeverij Genoeg, geproduceerd door yours truly :)  Meer informatie? Bestellen?
 http://www.genoeg.nl/boeken/geld/in-tien-stappen-financieel-sterk

Mei 2013: Staad B.V. nieuwe klant Incido
Het bedrijf Staadegaard B.V. te Lieshout heeft zich opgesplitst. Het gevolg is een nieuwe BV, luisterend naar de naam "Staad", geleid door drie broers Staadegaard. Staad BV gaat zich volledig richten op de verkoop en service van grondverzetmachines, o.a. als regio-importeur van het merk Doosan.

Incido mocht het gehele traject verzorgen van logo-ontwerp en huisstijl-ontwikkeling, inclusief beletteren wagenpark en pand en bijvoorbeeld de productie van het relatiemagazine Grondwerk (bladmanagement, radactie, ontwerp, opmaak, productie en mailinghandling).

Vanaf deze plek wensen wij "de mannen van Staad" enorm veel succes en goede zaken toe!

Maart 2013: Giganten op de Weg deel 6
Onze klant Koninklijke Nooteboom Trailers B.V. heeft deel 6 uit de succesvolle reeks "Giganten op de Weg" ("Giants on the Road") uitgegeven. Uiteraard zorgde Incido weer voor een optimale prijs/prestatie verhouding. Deze productie is weer een typisch voorbeeld van onze dienstverlening in optima forma: top-kwaliteit, optimale orderbegeleiding en een prijs die ónder marktconform ligt.
En de klant? Zeer, zeer tevreden: "Als we Incido toch niet hadden"...
 

Bank-informatie: SEPA en IBAN
Vanaf februari 2014 kunnen betalingen alleen nog worden verricht met de zogenaamde IBAN bankrekeningnummers. Betaalmiddelen zoals overschrijvingen, incasso en natuurlijk ook acceptgiro's (OLA's/ combi-OLA's), dienen aan deze nieuwe Europese (SEPA) standaard te voldoen. Dat heeft o.a. consequenties voor het drukken van acceptgiro's. Wij werken met producenten die nu reeds gecertificeerd zijn voor de nieuwe eisen die gesteld worden aan het drukken van acceptgiro's, of dit nu losse accepten zijn, combinatie-accepten (dus geintegreerd in een A4-brief) of zelfs mailers die bestaan uit een accept-deel. Informeert u gerust, en doet u dat niet dan staan wij op scherp om u te adviseren bij uw aanvraag.

Wilt u meer weten over SEPA, kijk dan op de website www.overopiban.nl.

Verpakkingsbelasting verdwenen per 1 januari 2013
De verpakkingsbelasting is per 1 januari 2013 definitief afgeschaft, conform de overeenkomst tussen staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) en het "verpakkende" bedrijfsleven.
Producenten, importeurs en verkopers van verpakte producten garanderen in de komende tien jaar, de kosten voor inzameling en hergebruik van kunststof verpakkingsmateriaal te zullen betalen. Ook is met de overheid afgesproken, de komende jaren meer verpakkingsmateriaal te gaan hérgebruiken en de hele verpak-kingsketen verder te verduurzamen.

Januari 2013 - De Duurzame Doos
Voor de Stichting Disposables Benelux (SDB), een samen-werkingsverband van de drankenautomatenbranche, disposablesfabrikanten/-leveranciers en grondstofproducenten, hebben wij ontwerp en productie van de Duurzame Doos verzorgd.
Voor meer informatie over de SDB: http://www.prodisposables.nl/index.html

December 2012 - Reclamefolder nog belangrijkste medium
De reclamefolder blijkt voor zowel Sinterklaas- als Kerstkado's, nog steeds het belangrijkste oriëntatie-/ verkoopmedium voor de consument. Overigens noemt 58% van de consumenten de fysieke winkel als voornaamste oriëntatie-medium.
Voorts oriënteert 52% van de consumenten zich (daarnaast) middels de huis-aan-huis folders, 24% zegt zich (ook) op Internet te oriënteren en is slechts 5% van de consumenten gevoelig voor reclame via Social Media.

November 2012 - Record "kleinste boekje ter wereld"
Niet uit onze eigen koker, maar wel heel leuk: de geslaagde recordpoging tot het maken van het kleinste gebonden boekje ter wereld. Hiermee sneuvelde het oude record uit 1976. Het formaat van het boekje is 1 mm x 0,8 mm, bevat 28 pagina's (met de letters van het alfabet) en voldoet geheel aan de normen van de ambachtelijke boekbinderij.

November 2012 - Onze klant "Genoeg" 20 jaar!
Volgende week verschijnt editie 95 van het tijdschrift Genoeg,
een "vakblad voor praktische idealisten". Twintig jaar geleden begonnen als "De Vrekkenkrant", uitgegroeid tot een leuk en vrolijk blad voor iedereen die graag meer doet met minder spullen, meer kwaliteit, minder gedoe en meer tijd.
Aan uitgever en redactie: proficiat met deze mijlpaal!
Meer informatie? Surf direct naar www.genoeg.nl!

Oktober 2012 - Minuut gratis winkelen bij Albert Heijn
Op zaterdag 6 oktober heeft de heer Ton Kamsma, winnaar van de Incido EK-Poule, zijn gewonnen minuut gratis winkelen verzilverd. Het festijn vond plaats bij Albert Heijn Rapportstraat te Veldhoven, ook een klant van Incido.
Heer Kamsma, zijn dochter én schoonzoon, evenals de medewerkers van Incido werden hartelijk ontvangen met koffie en gebak. Na de gezellige ontvangst, werden de spelregels uitgelegd en kon De Minuut van start.

In hoog tempo werden de boodschappen gedaan. Het adrenaline-peil steeg bij iedereen, en na de (ruime) minuut werden de boodschappen hijgend op de band gezet.

De Minuut was een geweldige ervaring voor de winnaar, maar niet minder voor onszelf. "Wat gááf om een keer mee te maken", aldus onze collega Bart. Hij filmde de hele happening, welke te zien is op Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=H7YXS1MFOJY

Augustus 2012 - Beagflags voor de herfst?
Ook al komt het einde van de zomer nabij... de attentiewaarde van beagflags is er natuurlijk niet minder om! Onze klant Albert Heijn bestelde een serie met de opdruk "Deze Zondag Open". De flags rouleren tussen 7 filialen in het zuiden van Nederland en sieren de toegangswegen en -rotondes enkele dagen vóór een open zondag.

Juli 2012 - Rapportcijfer klanttevredenheid: 8,3 gemiddeld!
De uitslag van het klanttevredenheidsonderzoek liegt er niet om: onze klanten zeer tevreden over Incido!
Zo scoren wij op persoonlijke klantbenadering gemiddeld een 8,5 evenals onze betrouwbaarheid. Ons kennisniveau wordt gewaardeerd met een 8,4.
Een deel van onze klanten is inkoper, en dus terughoudend om positief op onze tarieven te reageren ;-). Aldus, de marktconformiteit van onze tarieven scoort 'slechts' een 7,6.

De grootste "glimlach-opmerking" is een antwoord op de vraag "Als u de naam 'Incido' hoort, wat komt er dan als eerste in u op?". Het antwoord: "Okido, omdat mijn collega's de naam Incido verhaspelen tot Okido".

Met de enkele kritische opmerking, gaan wij absoluut aan de slag. Daarnaast heeft niet iedereen het idee, 100% op de hoogte te zijn van ons diensten- en productenaanbod. "Ontzorgen op het gebied van media en grafimedia" is kennelijk te vaag, en ook hier gaan wij (in de nabije toekomst) actie op ondernemen!
 

Juni 2012 - EK-Actie van Incido
Vlak voor het EK ontvingen alle klanten van Incido een envelop, met daarin een EK-Poster met speelschema's, een klanttevredenheids- onderzoek (waarover later méér) en een EK-Poule. De te winnen prijzen: 1 minuut gratis winkelen bij Albert Heijn, een rijk gevulde strandtas en een jarabonnement op het blad Onkruid of Genoeg (naar keuze).

Niemand van de inzenders heeft exact de juiste einduitslag voorspeld. Wel zijn er drie personen, die Spanje als winnaar uit de bus lieten komen. Echter niet met het juiste aantal doelpunten en niet tegen de juiste tegenstander.

Aangezien we wel prijzen willen weggeven, hebben we de voorspeller die het dichtste bij de werkelijkheid zat, aangewezen als winnaar (1 minuut gratis winkelen). De andere twee deelnemers hebben we beiden de derde prijs toegekend (het abonnement).
 

Mei 2012 - Papier 'leest en noteert' zelf bloedgroep
Onderzoekers van de Monash University in Australië ontwikkelden papier dat 'zelf' iemands bloedgroep kan opschrijven. Het papier geeft de bloedgroep (A, B, AB of O) en rhesusfactor (positief of negatief) weer. Een ideale tool in situaties waarbij er snel bloedtransfusies nodig zijn, zoals bij ongelukken.

Hoe werkt het?
Het papier bevat een sensor die grotendeels bedekt is met een afstotende laag. Daarin zijn vier gebieden onbedekt gelaten die bloed kunnen opnemen. Elk gebied heeft een eigen vorm, bijvoorbeeld de letter A of B, en bevat verschillende eiwitten (bijvoorbeeld eiwit A en eiwit B). De verschillende eiwitten bepalen waar het bloed in het papier wordt opgenomen, en op die plek wordt de desbetreffende letter zichtbaar.

Men geeft aan dat het bio-actieve papier ook voor andere analyses gebruikt kan worden, bijvoorbeeld bij het testen van drinkwaterkwaliteit.
 

Februari 2012 - Comeback van gedrukte tijdschriften!?
Op het onlangs gehouden Magazine Publishers Congress werd duidelijk, dat een tijdschrift door haar hoge gevoelswaarde, een gewaardeerde toevoeging is in plaats van een achterhaald medium. Een tijdschrift wordt gezien als een "vriend", in termen van relevant, intiem en vertrouwd.

Getuige ook de stijging van het bereik van deze gedrukte media: in Duitsland steeg het bereik van tijdschriften -na 4 jaren daling- met 1 procent.
Ook is opvallend, en voor onze branche zeker hoopgevend, dat tijdschriften steeds meer jonge lezers trekken; voor het eerst sinds drie jaar lezen mensen tussen de 14 en 29 jaar méér gedrukte tijdschriften dan het jaar daarvoor.
 

Januari 2012 - Periodieken kiezen wederom voor Incido
Met blijdschap en trots hebben we mogen vernemen, dat onze trouwe periodieken-klanten ook in 2012 met Incido zaken blijven doen;
-Onkruid komt weer 6 keer in 2012
-Genoeg verschijnt 6 maal, de eerste productie loopt (nr 90)
-Diverse personeelsbladen lopen door
-Ook met onze "sponsorklant" Miva/ oneMen hebben we de samenwerking bestendigd

En met een klinkend "Op een verdere verdieping van onze samenwerking in het nieuwe jaar!!!" was de intentie van de uitgever van Vruchtbare Aarde ook helder.

Iedereen bedankt voor het vertrouwen - wij staan klaar voor jullie!

2 Januari 2012 - Bedankt 2011... welkom 2012!
Uiteraard voor iedereen; klant, prospect en leverancier, de ALLERbeste wensen voor het nieuwe jaar!!

Tevens vanaf deze plek, een dankwoord aan alle klanten voor het vertrouwen, de ontzettend fijne contacten en alle mooie opdrachten van het afgelopen jaar.

Daarnaast een bedankje aan onze toeleveranciers, voor alle inzet om de beloftes en afspraken die wij met onze klanten maakten, na te kunnen komen.

We gaan er met z'n allen weer een prachtig jaar van maken. Doet u mee?

December 2011 - Kalenders Koninklijke Nooteboom Trailers
De inmiddels traditionele productie voor het nieuwe jaar, een hoogwaardige kwaliteitskalender, is ook dit jaar weer door ons geproduceerd. Ondanks een failliete producent midden in het productieproces, waren wij in staat om de klant zonder nadelige gevolgen voor de levertermijn, een wederom prachtige kalender uit te leveren.

Ook de verpakking per stuk, in door ons geproduceerde kalenderdozen, werd door Incido verzorgd.
Gemak en voordeel voor de klant in optima forma dus!
 

November 2011 - Luxe verpakkingen "BRUT" afgeleverd
Het mogen verwelkomen van een nieuwe klant is altijd leuk én een beetje spannend. Vooral zodra de eerste order gaat lopen.
Voor onze klant IMW produceerden wij een flinke oplage luxe-verpakkingen. Het betreft doosjes voor het Eau de Toilette merk "BRUT".

Techniek: full colour + dekwit in offset, met UV-droging op zilvergelamineerd karton, en voorzien van gespotte drip-off UV-lak.
Tevens produceerden wij de omdozen; bruin golfkarton voorzien van zwarte opdruk in flexo.
 

17 Oktober 2011 - Perfecte oplossing PaperlinX
Moederbedrijf PaperlinX gaat de drie dochterbedrijven BührmannUbbens, Proost en Brandt en Velpa formeel samenvoegen tot één juridische entiteit.
De handelsnamen zullen blijven bestaan.

Een perfecte oplossing om in minder makkelijke tijden te komen tot kostenbesparing, zonder de markt hiervan ongemak te laten ondervinden!
 

September 2011 - 3D brilletjes voor vernieuwende makelaar

Aan onze relatie Edwin van Tilburg Lommers Makelaars te Oss leverden wij bedrukte 3D-brilletjes.
De heer Van Tilburg is altijd in de weer om nieuwe diensten toe voegen.

Zijn nieuwste idee is het in 3D fotograferen van de woningen in zijn portefeuille. Om deze te kunnen bekijken is het welbekende rood-blauwe 3D-brilletje benodigd.

Zelf zien? Vraag via oss@lommersmakelaars.nl vrijblijvend uw eigen brilletje aan en klik op de volgende link: http://www.youtube.com/user/evantilburgmakelaars
 

Augustus 2011 - Diverse leuke producties afgeleverd
Ook in augustus verzorg(d)en wij weer diverse producties voor onze zeer gewaardeerde klanten. Een greep uit ons "assortiment" van deze maand;

-Full colour ledenpasjes voor de shop van Koninklijke Nooteboom Trailers, inclusief het op afroep personaliseren en verzenden (offset, printen en handling)

-Uitgebreid huisstijldrukwerk-pakket (briefpapier, enveloppen, diverse soorten sets) voor enkele van de Swanenberg-bedrijven (offset)

-De Miva-mail, periodiek van deze fondsenwerver (offset-rotatie, printen vanaf de rol, inline afwerking tot selfmailer, verzorging postverzending)

-Het magazine Genoeg, dat ligt inmiddels ook weer op de mat (offset-drukwerk, afwerking, verzorging winkelpakketten en uitgebreide mailinghandling)

-Het tijdschrift Onkruid, dat in de loop van augustus in de winkels ligt (offset-drukwerk, garenloos afwerken, afleveringen op diverse adressen)

-Displays voor een bekend zuivel- en kaasmerk (zeefdruk, speciale kunststof-bewerkingen, handwerk)

-Drukwerk en mailinghandling voor onze klant Hirschmann Multimedia B.V., t.b.v. de ET-Beurs 2011 (drukwerk, (deels handmatige) afwerking, aanbrengen gadgets op drukwerk, couverteren, adresseren en in meerdere mailshots posten)

-Concept-ontwerp en opmaak van een belangrijke product-brochure voor onze nieuwe klant Thermopatch

-Etcetera....

Óók interesse in onze dienstverlening? Bel of mail ons gerust!
 

20 Juli 2011 - Wederom faillissement in grafische branche
Vandaag 20 juli heeft de directie van de Onkenhout groep haar faillissement aangevraagd. De groep bestaat uit diverse bedrijfsonderdelen, waaronder het 87-jarige Drukkerij Onkenhout. Wederom een grafische vakbroeder die ten onder gaat aan de almaar dalende omzetten in de grafische branche. Treurig!

Uiteraard garanderen wij onze klanten continuïteit; problemen door eventueel wegvallende partners worden door ons accuraat opgevangen en opgelost.
Gelukkig blijkt ons leveranciersbestand telkenmale gedegen in elkaar te steken.
Ook dit faillissement heeft geen invloed op onze producties.
 

Juli 2011 - Al 9.000 banen weg bi

Volg ons op:

Carbon Neutral Website

Liessentstraat 11
5408 SB Volkel

Postbus 218
5400 AE Uden

Tel.: (0413) 25 32 25
Fax: (0413) 27 19 17